Back to top

Liên Hệ

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: Số 30K Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: +84 28 66 606 696

- Fax: +84 28 22 538 967

- Email: info@pharmatech.vn

              tc@pharmatech.vn