Back to top

Liên Hệ

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Golden King, 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: +84 28 66 606 696

- Fax: +84 28 22 538 967

- Email: info@pharmatech.vn

              tc@pharmatech.vn