Back to top

Chính sách hợp tác bán hàng

CHÍNH SÁCH HỢP TÁC BÁN HÀNG

1. ĐỐI TƯỢNG NHÀ PHÂN PHỐI

 - Cá nhân, doanh nghiệp & tổ chức quan tâm hợp tác lâu dài và tích cực xây dựng phát triển khách hàng và thị trường chung.

 - Có kinh nghiệm và khả năng quản lí kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm chức năng.

 - Có nguồn lực tài chính đảm bảo để trở thành Nhà phân phối.

 - Có kiến thức cơ bản về sản phẩm, không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm kể cả ảnh hưởng đến bao bì sản phẩm.

2. CHÍNH SÁCH CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NHÀ PHÂN PHỐI

 - Tạo dựng mối quan hệ đối tác dài hạn trên cơ sở những cam kết hợp tác và chia sẻ mục tiêu kinh doanh và phát triển.

 - Hợp tác trên cơ sở vì lợi ích của cả Công ty và Nhà phân phối.

 - Thường xuyên chia sẻ thông tin kinh doanh, sản phẩm và hỗ trợ kịp thời về kinh doanh và phát triển.

 - Chính sảnh hỗ trợ công bằng và hợp lí trên toàn bộ kênh phân phối.

3. CHÍNH SÁCH VỀ TÀI CHÍNH

a. Chiết khấu mua hàng định kỳ:

  - Dựa theo doanh số cam kết hàng quý, Nhà phân phối sẽ được tham gia chương trình chiết khấu trên doanh số mua hàng dành riêng cho Nhà phân phối.

  - Khi đạt đủ doanh số mua hàng cam kết, Nhà phân phối sẽ được hưởng khoản chiết khấu theo tỉ lệ đã thỏa thuận từ đầu trong hợp đồng phân phối.

  - Ngoài ra Nhà phân phối sẽ được nhận hoa hồng nếu đạt chỉ tiêu doanh số 2 quý liên lục.

  - Chính sách chiết khấu này độc lập và được tính hành song song với các chương trình hỗ trợ khác.

  - Công ty cam kết thanh toán các khoảng hoa hồng cho Nhà phân phối đúng hạn.

b. Chính sách giá:

  - Căn cứ vào kết ủa mua hàng và các cam kết hợp tác khác, Nhà phân phối sẽ được hưởng chính sách giá dành cho cấp phân phối tương ứng.

  - Chính sách giá được xây dựng để đảm bảo tính cạnh tranh và lợi nhuận tối đa cho Nhà phân phối trên thị trường.

4. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

a. Hỗ trợ về PR - MARKETING:

  - Nhà phân phối được hỗ trợ catalogue, tờ rơi, banner... theo các chương trình của Công ty.

  - Thông tin về Nhà phân phối sẽ được quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang web của Công ty.

  -Nhà phân phối được tham gia tất cả các chương trình khuyến mãi và thúc đẩy bán hàng Công ty.

 b. Hỗ trợ về hàng hóa:

  - Công ty sẽ hỗ trợ chi phí và sản phẩm trưng bày.

  - Các hàng hóa bày mẫu, thử nghiệm miễn phí sản phẩm mới sẽ được Công ty cung cấp với số lượng cam kết trong hợp đồng hỗ trợ cho Nhà phân phối để giới thiệu tới khách hàng khi có yêu cầu.

  - Công ty cung cấp sản phẩm theo đúng chất lượng và nhãn hiệu hàng hóa đã đăng kí cho Nhà phân phối.

4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ PHÂN PHỐI:

 - Nhà phân phối nỗ lực để đạt doanh số được giao.

 - Nhà phân phối không được bán bất cứ mặt hàng nào cạnh tranh trực tiếp hay gián tiếp với các sản phẩm mà mình đang phân phối của Công ty, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản giữa 2 bên.

 - Không được sử dụng hình ảnh, thương hiệu Công ty để phân phối sản phẩm của các thương hiệu khác.

 - Luôn đảm bảo tiến độ giao hàng cho khách hàng khi có yêu cầu.

 - Mức giá cho khách hàng đầu cuối đảm bảo tương đương với mức bán lẻ đề nghị của Nhà phân phối. Không bán phá giá.