PHARMATECH


A. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG
I. TUÂN THỦ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TRANG ĐIỆN TỬ
1.1. Điều Khoản Và Điều Kiện dành cho Khách Hàng này điều chỉnh việc truy cập và sử dụng Trang Điện Tử của Khách Hàng. Bằng việc truy cập và sử dụng Trang Điện Tử, Khách Hàng được xem là đã đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều Khoản Và Điều Kiện dành cho Khách Hàng. Trong trường hợp Khách Hàng không đồng ý với các quy định của Điều Khoản Và Điều Kiện này, Khách Hàng vui lòng không truy cập, sử dụng Trang Điện Tử.

1.2. Công Ty có thể sửa đổi Điều Khoản Và Điều Kiện dành cho Khách Hàng tùy từng thời điểm mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi Công Ty đăng tải bản cập nhật của các Điều Khoản Và Điều Kiện dành cho Khách Hàng lên Trang Điện Tử. Việc Khách Hàng tiếp tục truy cập và sử dụng Trang Điện Tử sau khi Điều Khoản Và Điều Kiện dành cho Khách Hàng được cập nhật sẽ được xem là Khách Hàng đã đồng ý chịu sự ràng buộc của Điều Khoản Và Điều Kiện sau khi được sửa đổi. Trong trường hợp Khách Hàng không đồng ý với các nội dung thay đổi, Khách Hàng có thể ngừng truy cập và chấm dứt sử dụng Trang Điện Tử. Khách Hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên mục Điều Khoản Và Điều Kiện khi truy cập Trang Điện Tử để được cập nhật các quy định mới nhất của Công Ty dành cho Khách Hàng.

1.3. Mọi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không hạn chế quyền đối với các thông tin và nội dung được công bố và sử dụng trên Trang Điện Tử này đều thuộc sở hữu của Công Ty hoặc các bên được Công Ty cấp phép sử dụng. Toàn bộ nội dung và hình thức của Trang Điện Tử được bảo hộ bởi pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và pháp luật sở hữu trí tuệ quốc tế.

1.4. Công Ty có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập/sử dụng của Khách Hàng đối với một phần hoặc toàn bộ Trang Điện Tử hoặc Dịch Vụ mà không cần thông báo trước.

1.5. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của Trang Điện Tử với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được Công Ty cho phép trước bằng văn bản.

II. QUYỀN RIÊNG TƯ
Công Ty coi trọng việc bảo mật thông tin của Khách Hàng. Để bảo vệ quyền lợi của Khách Hàng, Công Ty cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại Trang Điện Tử để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của Công Ty. Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật quy định về việc Công Ty thu thập và sử dụng thông tin do Khách Hàng cung cấp qua Trang Điện Tử liên quan đến việc sử dụng thông tin của Khách Hàng. Điều Khoản Và Điều Kiện này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin trên Trang Điện Tử, Khách Hàng đồng ý cho phép Công Ty thu thập, lưu trữ và sử dụng các Thông Tin Khách Hàng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật. Để làm rõ, Công Ty không có nghĩa vụ phải chi trả bất kỳ khoản phí hay lợi ích nào cho Khách Hàng hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác cho việc khai thác, sử dụng các Thông Tin Khách Hàng, và bất kỳ việc khai thác, sử dụng nào như vậy sẽ không bị xem là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hay bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào hay vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào.

III. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ BỒI THƯỜNG
3.1. Các Điều Khoản Và Điều Kiện này được lập ra phù hợp và tuân thủ với quy định của pháp luật. Khách hàng khi truy cập và sử dụng Trang Điện Tử được xem là đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các Điều Khoản Và Điều Kiện này và đồng ý rằng Công Ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào dưới bất kỳ hình thức nào, bất kể phát sinh trực tiếp hay gián tiếp, từ việc áp dụng các Điều Khoản Và Điều Kiện này.

3.2. Khách Hàng đồng ý tự chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề, trách nhiệm, thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng Trang Điện Tử của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng ký sử dụng Dịch Vụ trên Trang Điện Tử và sử dụng Dịch Vụ, trừ trường hợp có bằng chứng cụ thể chứng minh các vấn đề, trách nhiệm, thiệt hại đó phát sinh do lỗi cố ý hoặc bất cẩn của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề, trách nhiệm, thiệt hại nào phát sinh do Khách Hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào không tuân thủ các quy định của Điều Khoản Và Điều Kiện này hoặc các quy định của pháp luật có liên quan, hoặc các vấn đề, trách nhiệm, thiệt hại phát sinh từ các nguyên nhân vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

3.3. Khách Hàng đồng ý bồi thường cho Công Ty đối với mọi thiệt hại, tổn thất phát sinh do việc không tuân thủ của Khách Hàng hoặc những người có liên quan với Khách Hàng đối với Điều Khoản Và Điều Kiện này và các quy định, quy tắc nêu trên.

IV. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
4.1. Tại thời điểm đăng ký sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng phải từ đủ mười tám (18) tuổi trở lên.

4.2. Để đăng ký sử dụng Dịch Vụ trên Trang Điện Tử, Khách Hàng được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú, số điện thoại di động, thư điện tử của Khách Hàng. Trong mọi trường hợp, Khách Hàng phải tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các thông tin do Khách Hàng cung cấp cho Công Ty, và Công Ty không có nghĩa vụ xác minh các thông tin đó.

4.3. Khách Hàng không được thực hiện bất kỳ hành vi nào dưới bất kỳ hình thức nào gây xâm hại hoặc có thể gây xâm hại đến Trang Điện Tử hoặc Công Ty hoặc bất kỳ Khách Hàng nào khác hoặc thông tin của các Khách Hàng đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau đây:

sử dụng bất kỳ phần nào của Trang Điện Tử dưới bất kỳ hình thức nào cho mục đích thương mại hoặc vì mục đích vụ lợi cá nhân khác mà không có sự đồng ý của Công Ty hoặc Trang Điện Tử bằng văn bản; sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hoặc hình thức khác để can thiệp vào hệ thống hoặc làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Trang Điện Tử; phát tán, truyền bá, cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu hệ thống của Trang Điện Tử hoặc Công Ty; cản trở hoạt động hoặc sự vận hành của Trang Điện Tử dưới bất kỳ hình thức nào.

V. LUẬT ÁP DỤNG VÀ QUYỀN TÀI PHÁN
Điều Khoản Và Điều Kiện này và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu kiện nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải thích và điều chỉnh theo luật pháp của Việt Nam.


B. ĐƯỜNG DÂY NÓNG – TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Trong trường hợp Khách Hàng có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, Khách Hàng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách:

1. Liên hệ qua đường dây nóng: +84 888 711 489
2. Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ: Số 76 Đường Nguyễn Thị Nhung, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

CHÍNH SÁCH CHUNG

0888711489

Số 76 Nguyễn Thị Nhung, KDT Vạn Phúc, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG ĐƯỢC PHÂN PHỐI BỞI PHARMATECH VIỆT NAM
Chi tiết tham khảo:
info@pharmatech.vn - tc@pharmatech.vn
http:/pharmatech.vn
Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315458379,
cấp lần đầu ngày 03/01/2019 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

PHARMATECH